Bảo mật thông tin khách hàng du lịch sự kiện Gala

Bảo mật thông tin khách hàng du lịch sự kiện Gala

Bảo mật thông tin khách hàng du lịch sự kiện Gala

Bảo mật thông tin khách hàng du lịch sự kiện Gala

Bảo mật thông tin khách hàng du lịch sự kiện Gala

0915644811

07h30 – 21h00

TP.TDM, BÌNH DƯƠNG

Chính sách

Trang chủ / BẢO MẬT THÔNG TIN

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Gala Tour cam kết không chia sẽ, mua bán thông tin khách hàng. Trong quá trình tương tác qua nền tảng website, mạng xã hội, Email Gala Tour có lưu trử thông tin khách trong pham vi.

Tên người giao dịch/ Số điện thoại
Số CCCD, Hộ Chiếu, hình ảnh
Địa chỉ cá nhân/ Email liên hệ
Tên các kênh mạng xã hội.
Thông tin công ty/ Mã số thuế / Địa chỉ công ty

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Các thông tin trên giúp Gala Tour

Hỗ trợ tư vấn, xử lý, gửi thông báo tour/ dịch vụ đến khách hàng.

Chúng tôi cung cấp cho bên thứ 3 để thực hiện quá trình thực hiện tour/ dịch vụ như: Đặt vé máy bay, vé tàu thủy, tàu lửa, mua bảo hiểm, cung cấp danh sách đăng ký tại cơ sở lưu trú theo quy định, cơ quan chuyển phát nhanh.

LƯU TRỬ THÔNG TIN

Gala Tour sẽ lưu trử hệ thống thông tin khách hàng trong phạm vi nội bộ. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.